เปรมา เนสเซอรี่

เกิดจากความรัก และความเอาใจใส่ของคุณแม่ลูกสอง ... เจ้าของบ้านที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ตรงจากการดูแลลูกสาวทั้งสอง ซึ่งปัจจุบันสาวน้อยทั้งสองกำลังเติบโตสมวัย เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ... คุณแม่จึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ความสามารถที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปี ให้กับคุณพ่อ-คุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องมีภาระทั้งในหน้าที่การงานและบทบาทตรงของพ่อ-แม่ ขาดคนช่วยดูแลบุตรหลานที่ยังเล็กวัยเตาะแตะ ... ให้ท่านทำงานได้อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ลูกน้อยของท่านจะอบอุ่น ปลอดภัยด้วยความรักและการเอาใจใส่ที่ดี ดุจบุตรหลานของเราเอง

เราเน้นคุณภาพการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในจำนวนจำกัด เราต้องการเห็นเด็ก ๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ คุณพ่อ-คุณแม่จึงสบายใจได้ ในเรื่องความเป็นอยู่ที่ไม่แออัด โรคติดต่อที่เกิดจากการอยู่รวมกันมาก ๆ หรือปัญหาพี่เลี้ยงดูแลไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก เพราะเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลจากเราด้วยความรัก และเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคนตามมาตรฐานพี่เลี้ยง 1 ต่อเด็ก 3 คน สำหรับเด็กเล็กและเด็กอ่่อน (1:1)

โภชนาการและอาหาร

เราเน้นเรื่องความสะอาด ทั้งการดูแลทั่วไปและเรื่องอาหารที่ถูกสุขลักษณะและอนามัยทั้ง 3 มื้อ พร้อมผลไม้และของว่าง ตลอดจนอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกหลังหย่านมมารดา สำหรับผักและผลไ้ม้เรามีการคัดสรรมาอย่างดี จากแหล่งผลิตที่เป็นผักปลอดสารพิษ สำหรับโปรตีนนั้นเราเน้นอาหารประเภทปลาและเต้าหู้เป็นหลัก

กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก

เราจะเน้นหลักการ Play and Learn ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ผ่านสื่อการเล่น การอ่าน การเล่านิทาน การร้องเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ ซึ่งไม่สร้างความเครียดและความรู้สึกกดดันให้เด็ก ๆ มากจนเกินไป การที่เด็ก ๆ ได้ฝึกนั่งระบายสีภาพต่าง ๆ นั้น มีการวิจัยกันมาแล้วว่าเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการนั่งเรียนในห้องเรียนได้ต่อไป ตลอดจนเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือไปด้วย

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

เด็กๆ จะได้รู้จักการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆ ต่างวัยกัน ได้รู้จักการแบ่งปัน การให้อภัย เรียนรู้ความเหมือนและแตกต่าง การรับประทานอาหารร่วมกัน เด็กเล็กที่ทานยากนั้น เมื่อได้อยู่ร่วมกันหลาย ๆ คนและได้ทานอาหารพร้อมกันกับเพื่อน ๆ จะสามารถทานอาหารได้มากขึ้น ไม่อม ไม่คา่ย จะค่อย ๆ มีพัฒนาการตาม ๆ กันไป ปัญหาหนักใจเรื่องหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ คือการที่ลูกไม่ยอมทานข้าว ทานยาก ชอบอมข้าว ทานไปดูทีวีไป หรือไม่ก็ต้องเดินตามป้อนอาหาร ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนที่จะเรียนรู้และเห็นตัวอย่างของเืพื่อน ๆ สิ่งเหล่านี้ ... คุณพ่อคุณแม่จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปเด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองสำหรับกิจวัตรประจำวันเบื้องต้นได้เพราะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากการที่ได้เห็นเพื่อน ๆ ฝึกทานอาหาร เข้าห้องน้ำอย่างเป็นเวลา

สิ่งอำนวยความสะดวก

เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้้ในกิจวัตรประจำวันของเด็กให้ท่าน ไม่ว่าจะเป็น แปรงสีัฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อม ( ผ้า) สำหรับเด็กแต่ละคนไม่ปะปนกัน รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในเรื่องการอาบน้ำ การขับถ่าย ตลอดจนของเล่นและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

เราตระหนักถึงความห่วงใยในบุตรหลานของท่าน เปรมา เนสเซอรี่จึงจัดทำ สมุดบันทึกรายงานประจำวัน เพื่อสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ ผ่านทางสมุดบันทึกลูกน้อยให้ท่านได้รับทราบ ในเรื่องเมนูอาหาร กิจกรรม การพักผ่อน น้ำหนักและการขับถ่ายในแต่ละวันของเด็ก ๆ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกลับได้ในทุกวัน เพื่อเป็นการสื่อสารสองทาง (2 Way Communication) ระหว่างเปรมา กับทางผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้เราได้เข้าถึงและเข้าใจเด็ก ๆ ในแต่ละวันได้มากขึ้น

 
Design By websiteLOB.com @ 2011

Prema nursery Facebook Fan Page